Close
Shopping Cart
Your Cart is Empty

Extended DISC är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och kommunikation.

Extended DISC ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan utveckla det.

Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas. Detta ger en bra utgångspunkt vid t ex karriärcoaching.

Extended DISC finns idag i 55 länder och på 55 olika språk.

Extended DISC har funnits på den internationella marknaden i 20 år. Alltså är verktyget väl etablerat och är ett internationellt varumärke i affärsvärlden.

"Extended DISC mäter det omedvetna beteendet och jämför det med den medvetna justerade beteendestilen, vilket tillåter mätningen av känslor. Vi kan sedan se de känslor som uttrycks av respondenten under ifyllandet av frågeformuläret, t.ex stressnivåer, osäkerhet rörande sin roll, otrygghet, frustration, pressen av förändringar mm.mm."