Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Välkommen!

Nedan ser du en del av mina upplägg för samtal, coaching, stresshantering och  mindfulness.


I metoden Mcog-coaching är jag certifierad och detta är ett relativt nytt sätt att arbeta med coaching på. Det handlar helt enkelt om tanken kring tanken. Det är inte vad vi tänker utan hur som är det spännande och nya sättet att förebygga och hantera stress och oro. 

Vart är du på väg?

Coaching kring livsval, jobbval och tankar som begränsar dig. Personlig SWOT-analys för dina styrkor och målformulering för din handlingsplan. Program om 6 samtal, Extended Disc analys och/eller individuell utformning.

Om att må så gott man kan!

Föreläsning/Workshop som handlar om egenvård, hälsa, stress och automatiska tankemönster. Du får tips om hur du kan hitta tillbaka till din balans. I workshopen ingår "En hopkoksbok för livet" som övningsbok.

Personligt coachingupplägg.

Uifrån dina egna förutsättningar lägger vi upp ett program som är anpassat efter dina behov. Vi träffas ett visst antal gånger och utgår ifrån dina frågeställningar. Kan ske personligt eller online.

Det nya är att under 3 mcog-coaching möten träna sig på att förebygga stress och oro. Detta gör du genom att upptäcka hur hjärnan fungerar och hur du tänker.

Stresslessness 

Jag är utbildad hos MindfulnessCenter av Dr Ola Schenström och har tillämpat mindfulness i många år. Att jobba med stresslessness innebär att du får verktyg och metoder att ta hand om dig själv - utifrån dina egna förutsättningar. På arbetsplatsen, i skolan och som privatperson har du stor nytta av att bli medveten om dig själv och dina förutsättningar.